Afgerond in 2015

Projectduur: 1 jaar ( pilotstudie)

Projectleider: E. Middelkoop – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Beknopte samenvatting van de resultaten

Voorkomen en bestrijden van microbiële besmetting en infectie zijn van groot belang in de brandwondenzorg. De aanwezigheid van bacteriën in een wond kan leiden tot problemen met de genezing. De meest geïsoleerde bacteriën uit brandwonden zijn Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa. Patiënten zijn mogelijk gevoeliger voor besmettingen wanneer zij de factor mannose-bindend lectine (MBL) missen, zij zijn deficiënt. MBL speelt een rol in de aangeboren afweer en in de ontstekingsreactie na verwonding van de huid. Wij hebben onderzocht in hoeverre MBL een rol speelt bij het voorkomen van besmetting van brandwonden.

Patiënten (>18 jr) met meer dan 5% Totaal Verbrand Lichaams Oppervlak (TVLO) werden gevraagd mee te doen met de studie. Het ‘aanslaan’ van huidtransplantatie (de take), de snelheid waarmee de wond dicht gaat en wondgenezing werden bepaald. De aanwezigheid van bacteriën in brandwonden werd routinematig gevolgd. Van patiënten werd bepaald of zij de MBL factor missen. De concentratie MBL in bloed werd gemeten (ELISA) en het DNA dat codeert voor MBL werd onderzocht (SNP).

55 patiënten deden mee aan de studie, 27% van hen was deficiënt voor MBL gebaseerd op de bloedwaarden. Bij 31% van de patiënten werd een verschil in het MBL DNA gevonden, bij 89% in het stuk daarvoor, het regelgebied. De relatie tussen correct DNA en de hoeveelheid MBL in bloed was sterk, zoals te verwachten.

P. aeruginosa werd geïsoleerd uit brandwonden bij 29% van de patiënten, S. aureus bij 70% van de patiënten. Aanwezigheid van deze bacteriën was niet gerelateerd aan de aan- of afwezigheid van MBL. De aanwezigheid van P. aeruginosa was gerelateerd aan TVLO 3e graads en aan ligduur in patienten mét MBL. In de aanwezigheid van P. aeruginosa was het sterke verband weg dat bestaat tussen TVLO, ligduur en take rate. Het aantal malen dat S. aureus aangetoond werd was afhankelijk van ligduur (patiënten met MBL) of van take rate (patiënten zonder MBL).

Het aanslaan van huid transplantaat was verrassend genoeg hoger in patiënten zonder MBL.We hebben met deze studie geen sterk verband kunnen aantonen tussen MBL deficiëntie en de aanwezigheid van P. aeruginosa of S. aureus in brandwonden.

 

print