Afgerond in 2011

Projectduur: 1 jaar pilotstudie

Projectleider: Dirk T. Ubbink – AMC

Doel

Het verzamelen van zo sterk mogelijk bewijsmateriaal uit de medische literatuur om daarmee te weten te komen wat de voor- en nadelen zijn van de methoden om het nabloeden van donor plaatsen tegen te gaan.

Achtergrond

Een huidtransplantatie wordt toegepast om wonden die niet eenvoudig uit zichzelf genezen (bijv. brandwonden) te bedekken. Bij deze transplantatie wordt een oppervlakkig laagje huid van de patiënt zelf afgenomen (bijv. van de bil of het bovenbeen) om de wond te bedekken. De plaats waar het huidtransplantaat is geoogst (de donorplaats), bloedt meestal nog iets na. De hoeveelheid bloedverlies kan aanzienlijk zijn als er veel huid nodig is om de (brand)wonden te bedekken. Het is daarom belangrijk het bloeden op een effectieve, veilige en snelle manier te kunnen stelpen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden bekend, bijv. het afdekken van de donorplaats met een vochtig gaasje, het bedekken of inspuiten met een vaatvernauwend middel, of het aanbrengen van een bedekking op basis van een eiwit (fibrine) dat ook bij de bloedstolling een belangrijke rol speelt. Het is echter nog niet precies duidelijk wat de voor- en nadelen van elk van deze methoden is en welke van deze het beste is om te gebruiken in termen van veiligheid, effectiviteit en kosten.

Verwacht resultaat

Dit vooronderzoek zal een samenvatting opleveren van het beschikbare bewijsmateriaal over de voor- en nadelen en kosten van de onderzochte middelen om het nabloeden van donorplaatsen te beperken.
Deze resultaten zullen de huidige stand van zaken van de medische wetenschap aangeven. Dit is waardevol om de een zo goed mogelijke behandeling te kunnen toepassen, maar ook om richting te geven aan verder onderzoek, in het bijzonder een gerandomiseerd klinisch onderzoek naar de meest (kosten-)effectieve manier van bloedstelping bij dergelijke donorplaatsen. De resultaten zullen ook toepasbaar zijn bij andere soorten worden die voor huidtransplantatie in aanmerking komen.

Beknopte samenvatting van de resultaten

In dit systematische literatuuronderzoek is gekeken welke methoden het meest geschikt zijn om bloedverlies vanuit de huid(wonden) te voorkomen. Alle negen beschikbare vergelijkende studies werden onderzocht. In deze studies werden adrenaline, trombine, fibrine, alginaatverbanden, zoutoplossing en minerale olie met elkaar vergeleken. Adrenaline bleek een snellere bloedstelping te veroorzaken dan trombine (tot 2,5 minuut sneller), zoutoplossing of minerale olie (tot 6 minuten). Fibrine gaf ook een snellere bloedstelping dan trombine (tot 1 minuut sneller) en tot 3 minuten sneller dan placebo. Fibrine werd echter niet direct met adrenaline vergeleken. Er werden geen (ernstige) bijwerkingen beschreven.

Het beschikbare bewijsmateriaal uit de literatuur laat zien dat adrenaline en fibrine het meest geschikt te zijn om bloedverlies te voorkomen, in het bijzonder wanneer het risico op bloedverlies groot is, zoals bij grotere huidtransplantaten en de behandeling van grote brandwonden.

print