Afgerond in 2019

Projectduur: 1 jaar

Projectleider: Paul P.M. van Zuijlen – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

 

Elektrische wondstimulatie (EW) is door recente ontwikkelingen potentieel toepasbaar geworden voor brandwonden. Met de nieuwe contactloze behandelingsoptie verwacht men snellere wondgenezing door het vergroten van het lichaamseigen elektrische wondveld. Onderzoek op celniveau heeft aangetoond dat het elektrische wondveld genezingscellen aantrekt. Hoe groter het elektrische wondveld des te sneller deze cellen zich naar de wond verplaatsen. EW vergroot dit elektrische wondveld en laat zodoende de wondgenezing sneller verlopen dan voorheen. Contactloze elektrostimulatie (CE) is de meest recent ontwikkelde methode van elektrische wondstimulatie en brengt ionen over door zuurstof in de lucht te laden. Deze geïoniseerde zuurstof wordt op de wond gericht en verzorgt zo contactloos hetzelfde behandeleffect als voorgaande methoden.

Nu de behandeling is doorontwikkeld naar een contactloze toepassingsmethode wordt de behandeling ook interessant voor brandwonden. Elektrische wondstimulatie heeft de potentie om de wondgenezing van brandwonden te versnellen. Echter voordat patiënten worden blootgesteld aan deze nieuwe wondbehandeling is een gedetailleerde analyse op celniveau gewenst.

De contactloze elektrostimulatie is in deze pilotstudie vanuit een ex-vivo wondmodel beoordeeld. Internationale wetenschappelijke artikelen focussen zich op de gevalideerde in-vitro opstelling waarbij een horizontaal elektrische veld wordt gecreëerd. Daar waar een dergelijke in vitro opstelling voor de contactloze elektrostimulatie niet mogelijk bleek (vanwege het verticale elektrische veld) geeft deze pilotstudie wel als eerste internationale studie inzicht in een histologische beoordeling van elektrische wondstimulatie. Meerdere meta-analyses tonen een versnelde wondgenezing bij klinisch gebruik van elektrische wondstimulatie. Resultaten van deze pilotstudie laten zien dat bij blootstelling aan het elektrisch veld er verdikte epidermale uitgroei is na zowel 15 en 30 minuten bloostelling (3x per week, 3 weken) in vergelijking met de controle samples. Binnen het ex-vivo brandwondenmodel werd, in tegenstelling tot gebruik van een dermatoom (een huidsnijder; een chirurgisch instrument om dunne plakken huid van een donorgebied af te halen), geen verschil gevonden in epidermale uitgroei. Dit is mogelijk te verklaren door een mechanische blokkade van het elektrische veld middels debris/eschar van het brandwondenmodel. Deze pilotstudie biedt een eerste inzicht in het gebruik van contactloze elektrostimulatie binnen ex-vivo wondmodellen. Daar waar in-vitro modellen niet toereikend bleken, hebben ex-vivo wondmodellen wel een versnelde epidermale uitgroei getoond bij driewekelijks gebruik van elektrostimulatie gedurende 15 en 30 minuten. Deze bevindingen liggen in lijn met meerdere klinische studies die de meerwaarde van elektrische wondstimulatie reeds hebben aangetoond. Wondranden dienen hierbij vitaal en te zijn gedebrideerd.

 

print