Gestart in 2017

Projectleider: Prof. dr. M. L. Groot

In de klinische praktijk worden chirurgen vaak geconfronteerd met grote wonden die moeilijk te sluiten zijn. In een klinische studie hebben we laten zien dat de huidoprek methode effectief is ten behoeve van de reconstructie van o.a. brandwondlittekens. De omliggende gezonde huid kan worden opgerekt en de spanning op de wondranden worden verminderd hetgeen in kwalitatief betere en mooiere littekens resulteert. Maar deze techniek heeft ook beperkingen met betrekking tot de grootte van het te behandelen gebied.  De structuur van de dermis lijkt cruciaal voor de functie en het oprekken van de huid.

Ons doel is (1) het verwerven van kennis over de 3D dermale structuur van de huid om ons begrip van de structuur en functie van huid te vergroten en (2) het ontwikkelen van nieuwe apparaten en verbetering van strategieën die mechanische uitrekking gebruiken om de hoeveelheid huid te vergroten.

Wij zullen kracht en elasticiteitsmetingen uitvoeren op huid die uitgesneden zal gaan worden, in vivo, en de zowel de weefsel elasticiteitsparameters en de 3D microstructuur bepalen ex vivo, terwijl het weefsel wordt gerekt. In dit proces zullen we een nieuwe (prototype) skin stretcher ontwikkelen. We verwachten klinisch relevante aanbevelingen voor het verbeteren van de skin stretch methode te kunnen geven en een nieuw ontwikkelde skin stretcher voor klinisch gebruik.

Dit samenwerkingsproject ontvangt een financiële bijdrage van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Dit project is mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken middels de TKI-toeslag beschikbaar gesteld door de Topsector Life Sciences & Health ter stimulatie van publiek private samenwerkingen.

print