Professionals binnen de brandwondenzorg zijn op 28 juni 2024 van harte welkom om deel te nemen aan het symposium ‘Samen voor de beste brandwondenzorg’. De brandwondencentra van het Martini Ziekenhuis, het Rode Kruis Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis kiezen ervoor om met de Brandwonden Stichting vanaf 2024 de gezamenlijke projecten onder één noemer te brengen: de Alliantie Brandwondenzorg Nederland. Over hoe dat werkt en hoe ze dit aanpakken staan ze uitgebreid stil op 28 juni.

Programma symposium 28 juni
Als onmisbaar onderdeel van de Alliantie Brandwondenzorg Nederland worden de deelnemers tijdens het symposium meegenomen in de nieuwe ontwikkelingen en structuur. Het gevarieerde programma start met een ochtendsessie waarin je wordt meegenomen in de huidige stand van zaken én de toekomst van de zorg aan patiënten met brandwonden. Tijdens het middag staat er een praktisch onderdeel op het programma waarin wordt ingegaan op de thema’s van de stuurgroepen Onderzoek, Opleiding en Zorginnovatie.

Stuurgroep Onderzoek
De komende maanden brengt de Stuurgroep Onderzoek, onder leiding van Margriet van Baar, met alle betrokkenen in kaart op welke wijze onderzoek kan leiden tot de beste zorg aan patiënten met brandwonden. Dit leidt tot een eerste aanzet tot prioriteiten voor de komende jaren op onder andere de vakgebieden epidemiologie, tissue engineering, wondmodellen, preventie, brandwondengeneeskunde/zorg, verpleegkunde en fysiek herstel en lange termijn gevolgen.

Stuurgroep Opleiding
Met de CZO erkende Opleiding Brandwonden Verpleegkunde en de (inter)nationale cursus Emergency Management of Severe Burns ligt er een goede basis voor gezamenlijk opleiden. Met de stuurgroep Opleiding zal Eelke Bosma samen met de betrokkenen prioriteren welke groepen professionals we de komende jaren samenbrengen in gestructureerde landelijke interne- extern georganiseerde deskundigheidsbevordering.

Stuurgroep Zorginnovatie
Onderzoek en Opleiding leiden tot implementatie van de best mogelijk zorg aan patiënten met brandwonden. Waardegedreven brandwondenzorg en het implementeren van verwijs- en behandelrichtlijnen zijn hiervan een goed voorbeeld. Kees van der Vlies presenteert, met de betrokkenen bij de stuurgroep de voortgang van deze thema’s en zal samen met de betrokken professionals de nodige voortgang van calamiteiten/paraatheid en implementatie van innovatie in kaart brengen en presenteren tijdens het symposium.

Symposium is de start voor de Alliantie Brandwondenzorg Nederland 2.0
Vanaf 2024 worden de gezamenlijke projecten in de Alliantie Brandwondenzorg Nederland ondergebracht. De organisatie Brandwondenzorg Nederland bestaat al sinds 2017. Met die aanpak werden er bijvoorbeeld al richtlijnen en opleidingen ontwikkeld. De laatste jaren werd deze aanpak aangevuld. Nu wordt dit voltooid met de Alliantie waarin de drie brandwondencentra, de onderzoeksorganisatie VSBN en de Brandwonden Stichting deelnemen. Samen hebben de organisaties één missie: brandwonden voorkomen en het leed te gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Op 28 juni zal de werkwijze worden gepresenteerd.

print