NVBZ

De Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg is de vereniging van artsen, verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, pedagogisch medewerkers en professionals die zich in het Nederlandse taalgebied bezighouden met de bestudering en specifieke behandeling van brandwonden.

De Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg (NVBZ) bevordert het onderlinge contact van professionals door:
– het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen;
– het opstellen van publicaties;
– het onderhouden van contacten met verwante verenigingen in binnen- en buitenland.

Organisatie

De organisatie van de NVBZ is een vereniging met een Algemene Leden Vergadering. Vanuit deze vergadering is een bestuur gekozen. Dit bestuur bestaat uit professionals vanuit de Nederlandse en Belgische brandwondenzorg.

In memoriam

Tot onze grote verdriet is ons erelid Evert Wim Sauër op 25 oktober 2021 overleden in het bijzijn van zijn familie.

Als plastisch chirurg was hij werkzaam in Groningen in de periode van 1979 tot 1997 en in die tijd heeft hij veel gedaan en betekend voor de brandwondenzorg in Nederland. Evert Wim was een echte verbinder en teamspeler. Samen met prof Henk Jan Klasen stuurde hij het brandwondencentrum in Groningen aan en hij was mede grondlegger van de multidisciplinaire benadering van de brandwondenpatiënt. Hij was no-nonsense en had een luisterend oor voor iedereen.

Na zijn pensionering was Evert Wim nog lang actief en betrokken. Als erelid bezocht hij tot het laatst de NVBZ congressen. Wij zullen hem missen en zijn dankbaar voor alles wat hij voor de brandwondenzorg betekend heeft.

Het bestuur