NVBZ

De Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg is de vereniging van artsen, verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, pedagogisch medewerkers en professionals die zich in het Nederlandse taalgebied bezighouden met de bestudering en specifieke behandeling van brandwonden.

De Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg (NVBZ) bevordert het onderlinge contact van professionals door:
– het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen;
– het opstellen van publicaties;
– het onderhouden van contacten met verwante verenigingen in binnen- en buitenland.

Organisatie

De organisatie van de NVBZ is een vereniging met een Algemene Leden Vergadering. Vanuit deze vergadering is een bestuur gekozen. Dit bestuur bestaat uit professionals vanuit de Nederlandse en Belgische brandwondenzorg.