De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert, in samenwerking met het ministerie van Defensie, vijf keer per jaar de cursus ‘spoedeisende hulp bij brandwonden’ (EMSB) voor artsen en verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen. Patiënten met ernstige brandwonden worden in Nederland vrijwel altijd eerst naar het dichtstbijzijnde algemene ziekenhuis gebracht. Daar vindt dan de acute behandeling plaats. Indien nodig volgt verwijzing naar één van de drie brandwondencentra.

Voor patiënten is het van het grootste belang dat artsen en verpleegkundigen die zich met de opvang van traumapatiënten bezighouden, ook opgeleid worden in de opvang van brandwondenslachtoffers. Tijdens de cursus EMSB leren artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen hoe patiënten met ernstige brandwonden volgens het ABC-protocol opgevangen en behandeld moeten worden.

De EMSB-cursus is een intensieve ééndaagse training. Meerdere instructeurs en coördinatoren begeleiden maximaal 24 cursisten. Deze cursusleiding bestaat uit ervaren artsen en verpleegkundigen op het terrein van brandwondenzorg en spoedeisende hulp.

Download de EMSB folder

De EMSB-cursus bestaat uit:

 • Theorie: in acht korte lezingen worden met een uitgebreide reader de medische aspecten van acute brandwondenzorg behandeld.
 • Interactieve discussies: in discussiegroepjes worden specifieke onderwerpen en casussen uitgediept.
 • Theoretisch examen: de theorie wordt afgesloten met een examen.
 • Praktijk: met vijf skill-stations worden onder begeleiding van deskundigen de noodzakelijke praktische vaardigheden geoefend. Praktische toepassing van de leerstof vindt plaats tijdens simulaties met Lotuspatiënten. Het praktische gedeelte wordt afgesloten met een examen tijdens de behandeling van een gesimuleerd ongeval.

Programma

Lezingen
 • Locale en algehele reactie op het brandwondenletsel
 • Eerste onderzoek en acute behandeling
 • Eerste onderzoek en acute behandeling inhalatietrauma en luchtwegbeleid
 • Beoordeling van brandwonden
 • Shock en infuusbeleid
 • Acute wondbehandeling tijdens de eerste hulpfase
Skills stations
(oefening van vaardigheden):
 • Berekening verbrand lichaamsoppervlak en vochtbehoefte
 • Verslaglegging en vervoer naar een brandwondencentrum
 • Escharotomie
 • Wondbeoordeling
 • Luchtwegbeleid
Interactieve discussies:
 • Brandwonden bij kinderen
 • Chemische verbrandingen
 • Elektriciteitsverbrandingen
 • Brandwonden en multitrauma

Accreditatie

De kwaliteit en waardering van de EMSB-cursus komt tot uiting in de accreditatie welke door zeven beroepsverenigingen is verleend:

 • Nederlandse Internisten Vereniging (6 punten)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (6 punten)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (6 punten)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (6 punten)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (7 punten)
 • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (6 punten)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (8 punten)

Cursusdata 2017

 • 4 oktober 2017
 • 13 december 2017

Voor: Artsen en gespecialiseerde (SEH en/of ambulance) verpleegkundigen.
Kosten: € 410,- (artsen) of € 205,- (verpleegkundigen)
Plaats: Van Oudheusdenkazerne, Hilversum (IDGO). Een routebeschrijving volgt na
inschrijving.

Vraag meer informatie aan via het aanvraagformulier of bel naar 0251 – 27 55 60 of e-mail hsentel@brandwondenstichting.nl 

Bekijk de procedures en voorwaarden van inschrijving

aanvraagformulier