Cursus Emergency Management of Severe Burns

De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert in samenwerking met het Ministerie van Defensie en medewerkers van de drie Nederlandse brandwondencentra de intensieve cursus
EMSB. Tijdens deze intensieve ééndaagse training leer je hoe je ernstige brandwondenpatiënten volgens protocol opvangt en behandelt.

Patiënten met ernstige brandwonden worden in Nederland vrijwel altijd eerst naar het dichtstbijzijnde algemene ziekenhuis gebracht. Daar vindt dan de acute behandeling plaats. Indien nodig volgt verwijzing naar één van de drie brandwondencentra (Groningen, Beverwijk of Rotterdam). Het is van het grootste belang dat artsen en verpleegkundigen die zich met de primaire opvang van traumapatiënten bezighouden, opgeleid worden in de opvang van brandwondenpatiënten. Dit geldt ook voor artsen werkzaam in rampgebieden of in geïsoleerde omstandigheden. Tijdens de cursus ‘Emergency Management of Severe Burns’ (EMSB) leren artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen hoe patiënten met ernstige brandwonden volgens de ABCDE-methode opgevangen en behandeld moeten worden.

De instructeurs en coördinatoren zijn allen ervaren artsen en verpleegkundigen op het gebied van brandwondenzorg en spoedeisende hulp. De groep bestaat uit maximaal 24 cursisten. De uitgebreide reader, die je voorafgaand aan de cursus krijgt thuisgestuurd, is in het Engels. De cursus zelf wordt in het Nederlands gegeven.

De EMSB-cursus is ontwikkeld door de Australian & New Zealand Burns Association. De Nederlandse Brandwonden Stichting is licentiehouder van de EMSB-cursus voor het Nederlands taalgebied.

Download voor meer informatie over deze cursus de EMSB folder

De cursus bestaat uit

 • Een theoretisch deel met veel aandacht voor de medische achtergronden. In een aantal korte lezingen worden de medische aspecten van de acute brandwondenzorg behandeld.
 • Interactieve discussies: in discussiegroepjes worden specifieke onderwerpen en casussen uitgediept.
 • Praktijk: middels vijf skill-stations worden onder begeleiding van deskundigen de noodzakelijke praktische vaardigheden geoefend. Praktische toepassing van de leerstof vindt plaats tijdens simulaties met Lotuspatiënten. Het praktijkgedeelte wordt afgesloten met een examen tijdens de behandeling van een gesimuleerd ongeval. Als je bij deze toets onvoldoende scoort, kan je direct een herexamen doen indien je voor het theoretische examen bent geslaagd.
 • Reader: u dient deze voor de aanvang van de cursus door te lezen. Het kennisniveau van de cursus is afgestemd op de informatie uit deze reader. De reader is eigendom van de deelnemer.

Programma

Lezingen
 • Lokale en algehele reactie op het brandwondenletsel
 • Eerste onderzoek en acute behandeling
 • Beoordeling van de brandwond
Skills stations
(oefening van vaardigheden):
 • Berekening verbrand lichaamsoppervlak en vochtbehoefte
 • Verslaglegging en overplaatsing naar een
  brandwondencentrum
 • Escharotomie
 • Wondbeoordeling
 • Luchtwegbeleid
Interactieve discussies:
 • Brandwonden bij kinderen
 • Chemisch letsel
 • Elektriciteitsletsel
 • Brandwonden en multitrauma

Accreditatie

De kwaliteit en waardering van de EMSB-cursus komt tot uiting in de accreditatie welke door zeven beroepsverenigingen is verleend:

 • Nederlandse Internisten Vereniging (8 punten)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (8 punten)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (8 punten)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (6 punten)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (8 punten)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (8 punten)
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (6 punten)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland / Verpleegkundig Specialisten Register (8 punten)

Cursusdata 2023

 • Woensdag 8 februari 2023
 • Dinsdag 18 april 2023
 • Woensdag 19 april 2023
 • Woensdag 11 oktober 2023
 • Woensdag 13 december 2023

Kosten

Voor: Artsen en gespecialiseerde (SEH, IC en/of ambulance) verpleegkundigen.
Kosten: € 410,- (artsen) of € 205,- (verpleegkundigen).
Plaats: Het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC), Van Oudheusdenkazerne, Hilversum. Een routebeschrijving volgt na inschrijving.

Vraag meer informatie aan via het aanvraagformulier of bel naar 0251 – 27 55 60 of e-mail Hery Sentel via [email protected] 

Bekijk de procedures en voorwaarden van inschrijving

aanvraagformulier

Heeft u een vraag, compliment of klacht over de EMSB? Neem gerust contact met ons op:

Contactformulier EMSB