Een brandwond is een beschadiging van de huid

Een brandwond is een gedeeltelijke of een volledige beschadiging van de huid die wordt veroorzaakt door inwerking van warmte, een chemische stof of elektriciteit, gedurende een bepaalde tijd, boven een bepaalde temperatuur.

In het tv-programma Willem Wever legt brandwondenarts Jos Vloemans uit wat brandwonden zijn.

In het tv-programma Willem Wever legt brandwondenarts Jos Vloemans uit wat brandwonden zijn.

Gevolgen voor de huid

De huid is uw grootste orgaan en beschermt tegen infecties en regelt de lichaamstemperatuur en het vocht in uw lichaam. Uw huid is opgebouwd uit twee lagen: de opperhuid (epidermis) en de lederhuid (dermis). Onder de huid zit de onderhuidse vetlaag.

Gaat de huid stuk, dan ontstaat er een wond. Gaat die huid stuk door warmte (vlammen, hete vloeistoffen) elektriciteit of een chemische stof, dan ontstaat er een brandwond. Een brandwond is dus een gedeeltelijke of volledige beschadiging van de huid.

Ernst van de brandwond

Hoe erg een brandwond is, is afhankelijk van de grootte, diepte, plaats van de brandwond, leeftijd en bijkomende letsels. Het lichaam kan de opperhuid wel herstellen, maar als de lederhuid is verloren, dan komt die niet meer terug.

Brandwonden zijn de meest ernstige verwondingen die er bestaan en kunnen blijvende schade veroorzaken. Waar een brandwond zit, is de huid stuk en is er dus geen bescherming meer. Zo kunnen bacteriën makkelijker binnendringen en is er groter risico op infecties. Ook verliest het lichaam meer vocht en warmte.

Oorzaken

 • Zonverbranding
  Geen wond maar een ontstekingsreactie van de huid
 • Hete vloeistofverbranding
  Een blaar of een zeer pijnlijke wond door bijvoorbeeld een ongeluk met een kop thee
 • Contactverbranding
  Een blaar of een zeer pijnlijke wond door het aanraken van een heet voorwerp
 • Vuur / vlamverbranding
  Een (diepe) wond door contact met een (steek)vlam
 • Verbranding door elektriciteit
  (diepe) wonden door de inwerking van elektriciteit
 • Chemische verbranding
  Een wond door de inwerking van een chemische stof

Littekens

Na de behandeling van diepe brandwonden ontstaan littekens die niet meer weggaan. Nadat mensen met brandwonden uit het ziekenhuis worden ontslagen, begint daarom de grote uitdaging: leven met littekens.

Naast de impact van littekens op het sociale leven, kunnen mensen met brandwondenlittekens last krijgen van lichamelijke beperkingen. Littekens rekken niet mee waardoor soepel bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Hersteloperaties blijven dan een vast onderdeel van het leven.

Pijn

Eerstegraads verbrandingen en tweedegraads brandwonden zijn bijzonder pijnlijk. Hoe uitgebreider de verbranding, hoe slechter de gemoedstoestand van het slachtoffer is. Hij of zij voelt zich angstig, ellendig en heeft veel pijn. Maar bij een derdegraads brandwond ervaart het slachtoffer minder pijn dan je zou verwachten. Het slachtoffer ziet de paniek van de omgeving, maar kan dat als overdreven zien. Verwondering over de beschadigde huid en vellen die loslaten en de paniek die daarmee gepaard gaat, heeft veel effect op de reacties van het slachtoffer.

 

Shock

Bij uitgebreide verbrandingen kan er een shock optreden. De symptomen hiervan kunnen zich bij uitgebreide verbrandingen al na enkele uren openbaren. Het bewustzijn van het slachtoffer zal door zuurstoftekort verminderen. Hij of zij zal verward of suf reageren en geagiteerd en zelfs agressief worden. Het slachtoffer is prikkelbaar en kan een tinteling in de vingers voelen.

 

Bewustzijn tijdens het ongeval

Een slachtoffer met uitgebreide verbrandingen heeft het ongeval vaak zeer bewust meegemaakt. Reacties tijdens het ongeval, zoals paniek, geschreeuw, hulpeloosheid en doodsangst hebben een diepe invloed op het slachtoffer. Hij of zij heeft het vuur op zich af zien komen of merkte dat zijn kleren in brand vlogen en heeft de hevige pijn en de paniek direct gevoeld. Maar ook de confrontatie met de heftige reacties van anderen tijdens het ongeval heeft grote invloed op het gedrag en de gemoedstoestand van het slachtoffer.

Diepte van een brandwond

De diepte van een brandwond hangt af van verschillende factoren; de temperatuur, de tijd dat de warmtebron inwerkt op de huid, de oorzaak van de verbranding, de leeftijd van het slachtoffer en de plaats van de verbranding op het lichaam.

Afhankelijk van de diepte van de verbranding is er, over het algemeen, sprake van verschillende ‘graden’.