Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland

De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra (VSBN) is als onderzoek- en kenniscentrum opgericht in 2003 om de kennis over brandwondgenezing te vergroten en daarmee de behandeling en uitkomsten voor patiënten te verbeteren. Door nauwe samenwerking met de drie brandwondencentra in Nederland (Beverwijk, Groningen en Rotterdam) en een eigen preklinisch laboratorium kunnen resultaten en ideeën direct toegepast worden in de praktijk volgens het principe “from bench to bedside and vice versa”. Op deze manier draagt de VSBN bij aan de hoge kwaliteit van het brandwondenonderzoek in Nederland.

Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een Biobank. Hierin worden allerlei lichaamsmaterialen van brandwondenpatiënten verzameld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Dit soort materiaal wordt al gebruikt voor onderzoek, maar met een Biobank zijn er meer mogelijkheden, zoals een uitgebreid archief en meer aanvullende informatie over de herkomst/status van de patiënt. Bovendien kan dit materiaal ook makkelijker uitgewisseld worden met andere onderzoeksgroepen.

Naast eigen projecten werkt de VSBN ook samen met andere toonaangevende (inter)nationale topklinische en academische onderzoeksgroepen. Het onderzoek van de VSBN kent vier onderzoeksprogramma’s:

In deze video worden diverse soorten brandwondenonderzoek uitgelicht.