Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland

De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland (VSBN) is een non-profit organisatie die zich richt op het stimuleren van de samenwerking tussen de drie Nederlandse Brandwondencentra in Nederland (Beverwijk, Groningen, Rotterdam). Dit onderzoek- en kenniscentrum zet zich in om de behandeling van brandwondenpatiënten te verbeteren, het uitbreiden van de kennis over brandwondenzorg en het verhogen van de kwaliteit van brandwondenonderzoek. Daarnaast is het een belangrijk doel om resultaten uit preklinisch onderzoek in de kliniek te implementeren: ‘from bench to bedside’. Samen met de brandwondencentra in Beverwijk, Groningen en Rotterdam werkt de VSBN aan onderzoek, educatie en training. Dit maakt de VSBN tot kenniscentrum op het gebied van brandwondenzorg en brandwondenonderzoek.

In het onderzoek wordt door middel van projecten nauw samengewerkt met verschillende andere nationale en internationale universitaire onderzoeksgroepen. Het onderzoek van de VSBN kent vier onderzoeksprogramma’s:

In deze video worden diverse soorten brandwondenonderzoek uitgelicht.