Het is mogelijk om bij de Brandwonden Stichting een financiële bijdrage aan te vragen voor een stage.

Voor de stagebijdrage komen studenten van een relevante studierichting in aanmerking, als zij een eerste stage in Nederland met succes hebben afgerond en binnen de brandwondenzorg of het brandwondenonderzoek een extra stage willen lopen bij een buitenlands instituut.

Vanzelfsprekend moeten stages, om voor een bijdrage in aanmerking te komen, aantoonbaar bijdragen in de kennis- en/of kundevergroting van de aanvrager en daarnaast ook (op de lange termijn) bijdragen aan de kennis- en/of kundevergroting van de brandwondenzorg of -onderzoek in het algemeen.

Neem voor meer informatie contact met ons op via [email protected]