Onderzoeksagenda

In 2006 heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting een intensief traject van onderzoeksprogrammering doorlopen. Tijdens dit project zijn de, voor de brandwondenpreventie en/of -zorg relevante, doelgroepen uitgebreid geconsulteerd over hun prioriteiten voor brandwondenonderzoek. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksagenda, welke gebruikt is in de periode 2007-2016.

De onderzoeksagenda heeft geleid tot meer dialoog tussen de verschillende onderzoekers, zorgprofessionals en patiënten. En daarnaast tot een duidelijke profilering van brandwondenonderzoek in Nederland. In 2016 is besloten om te gaan werken met een jaarlijkse prioritering van onderzoeksonderwerpen, om op een zo optimaal mogelijke wijze te kunnen investeren in brandwondenonderzoek met de grootste impact voor de brandwondenzorg en de patiënt

De agenda 2007-2016 bestond uit de volgende onderzoeksthema’s:

Hoofdthema’s:

 1. Weefselregeneratie
 2. Psychosociale problemen
 3. Littekenmanagement
 4. Registratie en datamanagement
 5. Behandelprotocollen
 6. Organisatie en kwaliteit van de zorg
 7. Preventie

De zeven hoofdthema’s zijn voortgekomen uit het scoren van vele onderzoeksonderwerpen. Onderstaande lijst betreft de top 15 onderwerpen:

 1. Mechanismen bij wondgenezing en littekenvorming
 2. Jeuk en stuwing op littekens en donorplaatsen
 3. Invloed van rek op litteken en ontstaan van contracturen
 4. Ontwikkeling kunsthuid ten behoeve van wondgenezing
 5. Problematische littekenvorming
 6. Kwaliteit van de psychische en sociale nazorg
 7. Epidemiologische gegevens rondom brandwondenongevallen
 8. Innovatief, baanbrekend onderzoek ten behoeve van wondgenezing
 9. Strategieën voor ingrijpen op proces van infectie/ontsteking
 10. Revalidatiestrategieën om littekenvorming te beïnvloeden
 11. In kaart brengen van gegevens over individuele patiënten
 12. (Psycho)sociale aspecten van het hebben van littekens
 13. Impact van een verbrandingsongeval op het gezinsleven
 14. Bepalende factoren (determinanten) rondom brandwondenongevallen
 15. Infectie of ontsteking van brandwonden in het ziekenhuis

Lees meer informatie in het artikel ‘Involving burn survivors in agenda setting on burn research: An added value?’.