De onderzoeksthema’s in de brandwondenzorg

Samen met professionals, onderzoekers en patiënten uit de brandwondenzorg wordt er bepaald welke onderwerpen de prioriteit krijgen om onderzocht te worden. Op die manier werken we gericht aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden. De thema’s in het brandwondenonderzoek zijn:

  1. Infectie
  2. Littekenvorming
  3. Wondgenezing/behandeling
  4. Littekenbehandeling/reconstructies
  5. Jeuk
  6. Fitheid/revalidatie
  7. Psychologie
  8. Overig

Onderzoeksubsidie van de Nederlandse Brandwonden Stichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting stelt jaarlijks subsidies beschikbaar voor onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de preventie, behandeling van brandwonden en/of (verbetering van) de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden.