Een posttraumatische stressstoornis is een verzameling van emotionele klachten die kunnen ontstaan na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Deze klachten kenmerken zich door herbelevingen van het ongeval, vermijdingsgedrag, prikkelbaarheid en het minder goed functioneren dan voor het ongeval. Een brandwondenongeval is één van de oorzaken.

Een posttraumatische stress-stoornis is een verzameling van emotionele klachten die ontstaan zijn na een ingrijpende gebeurtenis.

  • post = nadat
  • trauma = een ingrijpende gebeurtenis
  • stress = stressreactie op lichamelijk en/of psychisch gebied
  • stoornis = een patroon van klachten

Brandwonden, één van de oorzaken

De oorzaak van posttraumatische stress is een ingrijpende gebeurtenis. Deze gaat gepaard met doodsangst, hulpeloosheid of met bedreiging van de lichamelijke integriteit. Ook wanneer u getuige bent geweest van een ongeval, kunt u posttraumatische stress ontwikkelen. Niet iedereen ontwikkelt problemen. Het speelt ook een rol of u voor het ongeval problemen had of al eerder een ingrijpende gebeurtenis hebt meegemaakt. Ook persoonlijke eigenschappen kunnen hierbij invloed hebben. Bijvoorbeeld of u iemand bent die open over gevoelens praat of dat juist liever niet doet. De omstandigheden waarin het ongeval plaatsvond of de duur van het ongeval bepalen ook voor een deel of iemand goed herstelt of niet. Verder blijkt dat vrouwen, over het algemeen, een groter risico lopen op posttraumatische stress dan mannen.

Meerdere klachten

Een posttraumatische stress-stoornis gaat, net als veel psychische problemen, vaak samen met andere klachten. Bijvoorbeeld depressie of angstklachten, zoals paniekaanvallen of het niet meer naar buiten durven. Ook kunt u zich meer zorgen gaan maken over alledaagse dingen waar u zich voor het ongeval helemaal niet druk over maakte. Onverklaarbare lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid enzovoort, kunnen samengaan met posttraumatische stress. Posttraumatische stress kan ook leiden tot veranderend gedrag, zoals het verhoogd gebruik van alcohol of drugs.

Kenmerken van posttraumatische stress

Wanneer enkele of meerdere van de onderstaande klachten zich, gezamenlijk en regelmatig voordoen, is het raadzaam professionele hulp te zoeken.

Herbelevingen doen zich voor als een soort flashbacks, waarin u het gevoel hebt dat situaties rond het ongeval of fragmenten daarvan opnieuw plaatsvinden. Deze belevingen kunnen gepaard gaan met lichamelijke gewaarwordingen als hartkloppingen en zweten. Herbelevingen komen ook voor in de vorm van dromen.

Sommige mensen vermijden situaties of voorwerpen die met het ongeval te maken hebben of ontwijken gesprekken over het ongeval. Ook stoppen zij hun eigen gedachten en gevoelens over het ongeval weg. Men voelt zich vervreemd van andere mensen of toont minder belangstelling voor de dagelijkse bezigheden.

Als u last hebt van posttraumatische stress is er sprake van een verhoogde prikkelbaarheid. Deze uit zich in woede-uitbarstingen, concentratieproblemen, overdreven waakzaamheid, schrikachtigheid en slaapproblemen.

Voorgaande klachten zorgen voor een slechter functioneren in het dagelijkse leven, dat zich kan uiten in het gezinsleven, de werksituatie en het sociale leven.

Wanneer is professionele hulp nodig?

De meeste mensen die een ingrijpende gebeurtenis meemaken, zijn daarvan onder de indruk en hebben het een tijdje moeilijk. Maar niet iedereen ontwikkelt posttraumatische stress. Bij veel mensen zullen de klachten na verloop van tijd verdwijnen. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat mensen

pas na een aantal maanden last van posttraumatische stress krijgen. Gelukkig is er ook een grote groep die geen klachten ontwikkelt. Wanneer klachten langer dan een maand aanhouden, is dit reden voor bezorgdheid. Wanneer de klachten langer dan drie maanden aanhouden, is het aan te raden professionele hulp te zoeken. Wacht niet te lang met het zoeken naar deze hulp, want meestal verdwijnen de klachten niet vanzelf.

Wat kunt u zelf doen?

  • Praat erover met andere mensen. Deze gesprekken helpen de puzzelstukjes van het ongeval in elkaar te passen.
  • Schrijf gedachten en gevoelens over het ongeval op. Dit helpt om het plaatje voor uzelf duidelijk te krijgen.
  • Noem voldoende tijd om te ontspannen. Doe leuke dingen.
  • Zoek lotgenoten. Praten met lotgenoten draagt bij aan erkenning van uw problemen.