Na een ongeval kunt u problemen met concentratie of problemen met uw geheugen krijgen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het moeilijk kunnen lezen van een boek of problemen krijgen met het uitoefenen van uw werkzaamheden.

Bij concentratiestoornissen kunt u moeilijk de aandacht ergens bij houden. Denk hierbij aan problemen met het lezen van een boek of het volgen van een film. Soms leiden deze problemen tot minder goede prestaties.
Geheugenproblemen kunnen zich uiten in problemen met het taalgebruik, bijvoorbeeld het moeilijk vinden van woorden of het niet snel kunnen bedenken en verwoorden van een antwoord. Ook kunnen er problemen zijn met het korte-termijn-geheugen. Dit uit zich vaak in vergeetachtigheid.

Geheugenproblemen en concentratiestoornissen bij mensen met brandwonden worden vaak over het hoofd gezien. De reden hiervoor is dat er weinig aanleiding is om te verwachten dat geheugenproblemen en concentratiestoornissen voorkomen. Ze hebben immers geen direct verband met de lichamelijke oorzaken van brandwonden. De ernst van geheugenproblemen en concentratiestoornissen is echter duidelijk. En de hinder in het dagelijkse leven is groot.

Concentratie- en geheugenproblemen zijn uiteenlopend. De meest voorkomende zijn:

 • Ik heb moeite met het vinden van juiste woorden.
 • Ik kan niet snel goede antwoorden formuleren.
 • Dingen die ik vroeger wist, herinner ik mij niet meer zo goed.
 • Ik merk dat ik mij niet goed kan concentreren bij werkzaamheden.
 • Wanneer ik een boek lees, word ik snel afgeleid.

Iedereen heeft wel eens last van vergeetachtigheid of verminderde concentratie. Meestal is daar een directe oorzaak voor, zoals vermoeidheid of een periode van stress. Soms kunnen geheugenproblemen en concentratiestoornissen een lichamelijke oorzaak hebben. Het is bekend dat geheugenproblemen en concentratiestoornissen ook samen kunnen gaan met depressie of posttraumatische stress. In dat geval is het belangrijk de klachten te behandelen. Neem contact op met uw huisarts, wanneer geheugenproblemen en concentratiestoornissen aanhouden en u hiervan

sterke hinder ondervindt. Dit geldt ook wanneer uw directe omgeving aangeeft dat er iets aan de hand is. De huisarts kan verder bepalen of het nodig is om u door te verwijzen voor verder onderzoek.

Accepteer dat u, na uw ongeval, tijd nodig hebt om te herstellen.

Vraag, wanneer u last hebt van uw geheugen of concentratievermogen, aan uw omgeving of zij dit ook opmerken.

Twijfel niet te lang met het zoeken naar hulp, wanneer u of uw omgeving merkt dat u last heeft van geheugenverlies.

Neem bij twijfel contact op met uw huisarts, of behandelend specialist.

Wat biedt een hulpverlener u?

Een professionele hulpverlener kan nagaan of concentratie en geheugenproblemen samengaan met psychische problemen of dat ze van lichamelijke aard zijn. Uw huisarts kan u meer informatie geven over de verdere behandeling.

 Waar kunt u terecht voor hulp?

Wanneer u last heeft van concentratie- of geheugenproblemen is professionele hulp nodig.

 1. Huisarts
  Voor meer informatie over concentratie- en geheugenproblemen kunt u terecht bij uw huisarts.
 2. Brandwondeninformatielijn 0900-0440044
  De Brandwondeninformatielijn is het aanspreekpunt voor mensen met brandwonden die op zoek zijn naar informatie of hulp. U kunt voor achtergrondinformatie contact opnemen.