Terug naar werk

Wanneer een werknemer als gevolg van een brandwondenongeval enige tijd niet op het werk is geweest, moet hij of zij weer wennen aan het uitvoeren van het dagelijks werk. Dit kost een flinke inspanning voor iedereen die betrokken is.

Brandwondenpatiënten vormen een aparte categorie ongeval slachtoffers. Zij hebben het ongeval meestal bewust meegemaakt en hebben bij hulpverleners vaak angst of paniek bemerkt die hun eigen angst heeft versterkt. Brandwondenslachtoffers blijven tijdens het ongeval vaak bij bewustzijn, zelfs al lopen zij een zeer uitgebreid letsel op. Zo kan de werknemer zich bijvoorbeeld, zelfs na lange tijd, het ongeval herinneren alsof het gisteren plaatsvond.

Genezing is een proces

Het herstel van de huid neemt, afhankelijk van de diepte van de verbranding, enkele weken tot een aantal jaren in beslag. Een tweedegraads brandwond, waarbij slechts een gedeelte van de huid verloren is gegaan, zal sneller genezen als een derdegraads brandwond waarbij alle lagen en onderdelen van de huid verloren zijn gegaan en huidtransplantaties nodig waren.

Herstel vraagt energie

Herstel na de beschadiging van de huid door brandwonden vraagt veel energie van het lichaam. Daardoor is de werknemer sneller moe. Het is van het allergrootste belang dat de werknemer goed luistert naar zijn of haar lichaam en zeer gecontroleerd de werkzaamheden weer oppakt. Sta er concreet bij stil dat de werknemer ‘gewone dagen’ kent, maar soms ook moe en geïrriteerd zal zijn door weinig slaap, jeuk, nachtmerries of andere oorzaken.

Brandwonden zetten je leven op zijn kop. Na een brandwondenongeval krijgt u te maken met revalidatie en de verwerking van wat er is gebeurd. Het kost tijd, moed en energie om het leven weer op de rit te krijgen. En dan komt het moment dat u weer aan het werk wilt.

In de meeste gevallen gaat het goed en kan een medewerker na een eventuele revalidatie weer terugkeren in zijn oude werk. Het kan echter voorkomen dat uw werkgever niet weet hoe om te gaan met de nieuwe situatie. Het project ‘Laat je zien in werk’ ondersteunt u in dit soort situaties en geeft handvatten hoe om te gaan met de wettelijke regels voor uw situatie. De Vereniging van Mensen met Brandwonden heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit project.

Traject op maat

De re-integratiebureaus Werktraject Noord-Holland en Nieuwe Koers hebben dit traject op maat ontwikkeld voor mensen die na hun brandwondenongeval weer aan het werk willen. De bureaus hebben contacten met werkgevers en zorgen voor een jobcoach die u begeleidt.

Ook is er een mogelijkheid tot het volgen van de training ‘Aan de slag met littekens’, waarin u leert om te gaan met de littekens. De training – individueel of in groepsverband – wordt gegeven door Stefanie Michelis. Zij weet uit eigen ervaring waar u als brandwondenslachtoffer tegenaan kunt lopen in de zoektocht naar werk of tijdens uw werk.

De begeleiding is gratis. Vrijblijvend meer weten? Ga dan naar werktraject-nh.nl (als u in Noord-Holland woont) of naar Nieuwekoers.nl

Uw medewerker heeft een ongeval meegemaakt en heeft daardoor brandwonden opgelopen. Voor de behandeling van deze brandwonden was een opname in het ziekenhuis nodig. Deze opname vond plaats in een brandwonden centrum of op de chirurgische afdeling van een ziekenhuis.

Zo’n opname in het ziekenhuis is een enerverende periode. Met pijnlijke verbandwisselingen en soms meerdere operaties. Na ontslag uit het ziekenhuis gaat het genezingsproces door. Hou er rekening mee dat dit proces een langere periode voortduurt.

De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft een brochure uitgegeven waarin de werkgever meer achtergrondinformatie krijgt over brandwonden en het omgaan met een werknemer die een brandwondenongeval heeft meegemaakt.

Neem bij vragen over behandeling of begeleiding van patiënten met brandwonden contact op met medewerkers van het brandwondencentrum.

Brandwondencentrum Groningen, Martiniziekenhuis (050) 524 55 60
Brandwondencentrum Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis (010) 291 37 18
Brandwondencentrum Beverwijk, Rode Kruis Ziekenhuis (0251) 26 55 55

Neem voor meer informatie over nazorgprojecten contact op met de Brandwondeninformatielijn 0900 044 00 44